Nieuws

                 

Weggeefmarkt

De Weggeefmarkt is het eerste initiatief dat bij SET plaatsvindt. Een markt voor en door buren, voor iedere IJburger die iets nodig heeft of iets wil geven.
Dus als je nog overbodige huisraad hebt, als je wil komen helpen of als je wil komen snuffelen of iemand wil meenemen…van harte welkom!

Onderstaande flyer heeft alle info - met kleine aanvulling/correctie op een aantal van de tijdstippen:

  • Bij kleine spullen inleveren is bij woensdag 30 mei de begintijd 10:00 weggevallen.
  • Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni is de starttijd 18:00.
  • Aangezien de oplevering van SET uitgesteld is kan het zijn dat er voor de eerste twee inleveringen een andere locatie (dichtbij SET) wordt gebruikt.

EO Jongerendag 2018

Ook dit jaar is er weer een EO-jongerendag, dit jaar op 26 mei van 13.30 tot 21.00 in het Gelredome in Arnhem

Er zijn wat snode plannen gemaakt om hier met de tieners van IJburg naartoe te gaan. 

Bij de EO-jongerendag komen honderden tieners uit het hele land bij elkaar in een groot stadium, daar komen allerlei gave band en tussendoor zijn er korte praatjes. 

 

Voor veel tieners een hoogtepunt. Nog niet overtuigd? Bekijk hier de trailer van dit jaar.

Maar first things first: we moeten natuurlijk eerst een groepje hebben die het wat lijkt. 

Bij drie tieners gaan we! Wie is erbij

Mail Janine Hogendoorn.

Een musical met jou in de hoofdrol! - zaterdag 26 mei

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan

Op zaterdag 26 mei verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen!

De dag begint om 10.15 uur en de voorstelling is om 16.00 uur in de Hofkerk (Linnaeushof 94). Kinderen van allerlei kerken en hun vriendjes en vriendinnetjes doen mee. 

Iedereen is welkom. Voor meer informatie en opgeven kun jij je melden bij Pim Jonker.

 

Privacy en de kerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers

Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

 

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:
...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
...het nemen van een foto van de predikant voor op de website.
...het sturen van een rekening voor de collectebonnen.
...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
… publicatie van het kerkblad op de website
...uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
...eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein
...het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
...het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
...het hebben van personeelsgegevens.
...en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Voor updates en meer, klik naar:

 

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/kerkenraad/privacy

 

 

Gelegenheidskoor Pinksteren in Oost

Voor de gezamenlijke Pinksterviering op zondagochtend 20 mei vormen we een gelegenheidskoor met leden vanuit de kerken die hierbij betrokken zijn: Muiderkerk, Eltheto en Binnenwaai, en onze bevriende migrantenkerken die van onze kerkgebouwen gebruik maken. 
We willen iedereen van harte uitnodigen om mee te doen en samen een paar liedjes voor te bereiden

De oefendata zijn donderdag 3 en 17 mei om 20 uur in de Elthetokerk. 
Geef je op door een email te sturen aan: 
(wanneer je niet op de oefendata kunt, is meedoen nog steeds mogelijk - ik kan het materiaal opsturen en we oefenen ook nog op de ochtend van 20 mei).
 
Linda Frank - Binnenwaai
Jannie Rebel - Eltheto

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief