Kerkbalans 2018

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’.
In de laatste week van januari ontvangt u een brief en serviceformulier met het verzoek om bij te dragen.
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor onze kerk.
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Voorbeelden hiervan zijn onze wekelijkse vieringen inclusief een aparte kinderkerk voor kinderen van 0-12 jaar, maar ook onze Allerzielen viering in november om de overledenen te herdenken, Rock Solid met aansprekende avonden voor de jeugd en onze grootse Kerstviering voor het hele gezin.
Uw bijdrage aan Kerkbalans is volledig bestemd voor onze wijkgemeente.

Kijk voor het digitale serviceformulier en een iDeal-button voor rechtstreeks betalen op: www.protestants.amsterdam/kerkbalans
Neem voor meer informatie contact op met:
Fedde Jonker

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief