Gelegenheidskoor Pinksteren in Oost

Voor de gezamenlijke Pinksterviering op zondagochtend 20 mei vormen we een gelegenheidskoor met leden vanuit de kerken die hierbij betrokken zijn: Muiderkerk, Eltheto en Binnenwaai, en onze bevriende migrantenkerken die van onze kerkgebouwen gebruik maken. 
We willen iedereen van harte uitnodigen om mee te doen en samen een paar liedjes voor te bereiden

De oefendata zijn donderdag 3 en 17 mei om 20 uur in de Elthetokerk. 
Geef je op door een email te sturen aan: 
(wanneer je niet op de oefendata kunt, is meedoen nog steeds mogelijk - ik kan het materiaal opsturen en we oefenen ook nog op de ochtend van 20 mei).
 
Linda Frank - Binnenwaai
Jannie Rebel - Eltheto

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief