Over ons

Missionair!

Toegegeven; het is kerkelijk vakjargon en het lijkt een beetje modieus. Maar het begrip ‘missionair’ geeft in zijn Latijnse afkomst precies aan, waar het omgaat in de kerk. Het is het hart van waar het om gaat bij hen, die geloven als wezenlijk voor hun leven ervaren.

Ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te formuleren, want voordat je het weet bevind je je in een moeras van ‘kerkismen’ en vooronderstellingen, die een verdere gedachtewisseling frustreren.

Missionair houdt naar mijn mening in, dat je probeert om dat wat jij als kern van je bestaan ervaart wilt vormgeven in je leven door de manier, waarop je je verhoudt tot de samenleving in alle opzichten. Zo staan kerken als verzameling van mensen midden in de wereld en hebben daarin veel te doen. Echt ANBI! Algemeen nut beogende instelling betekent dat.

Ofwel: missionair!

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief