Nieuws

Ver weg

De Binnenwaai" wordt op zondag goed gebruikt. 's-Morgens vanaf tien uur tot ongeveer half twee hebben wij daar onze zondagse ontmoeting en viering en daarna neemt de Surinaamse gemeente bezit van ons gebouw. Maar reeds vanaf één uur meldt zich altijd een groepje dames, die zich nestelen aan onze stamtafel om gezellig met elkaar te babbelen. Het is altijd weer een feest te zien hoezeer de dames zich bij ons thuis voelen en zich ook zo gedragen.

Langzamerhand druppelt het af en aan. De Binnenwaaiers waaien weer uit en het gebouw vult zich met een compleet nieuwe groep feestvierders of kerkgangers, als u wilt.

En natuurlijk praat je dan nog even met elkaar. De nieuwe gemeente heeft een lange zit voor de boeg, want soms zijn ze om half zes nog bezig en wij trekken ons geleidelijk terug.

Er ontspinnen zich dan nog leuke gesprekjes. Heerlijk is het te zien hoe spontaan onze Surinaamse broeders en zusters zijn. Evangelisch bevlogenheid paart zich aan hartelijkheid en eenvoud. En was het niet Steve Jobs, die zei, dat eenvoud de ultieme verfijning is.(Steven Jobs, de biografie, pag.109).

En dan zijn er de verrassingen.

Stel u voor. Aan de tafel zitten een zestal dames. Sommigen met de prachtigste outfit, die het plurale karakter van onze Binnenwaai slechts onderstrepen.

"U bent er vandaag vroeg bij; heeft dat nog een reden?" zo vroeg ik. Nou nee, antwoordde één van hen. "u moet weten, ik kom met mijn kinderen uit Vlissingen en dan halen zij (en ze wijst op tafelgenoten) mij op. Maar vandaag had ik alles mee en ben ik wat vroeger."Ik keek verrast op. Nu ontmoette ik dus de familie, van wie mijn vriend, Wilfred, de voorganger, vol trots verteld had, dat ze "van heinde en ver"kwamen voor de Surinaamse viering.

"Nou, dat is niet mis", zo antwoordde ik, "hebt u hier oude contacten, dat u daar zo'n reis voor over hebt en dat nog wel iedere week?". Verrast keek ze mij aan: "maar dominee Robbert: " Als de Here Jezus nu van zo ver is gekomen voor ons, dan is dat stukje Vlissingen-Amsterdam toch niets. Nee hoor, dat heb ik graag voor Hem over".

Ik knikte verwonderd en instemmend en met de naklank van die woorden pakte ik mijn fiets.

Wat is die meerkleurige samenleving toch boeiend. IJburg leek ineens weer veel zonniger!

Rob Visser

    Permalink
    0 Comments

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief