Nieuws

TRY TO BE AN ORANGE

Deze uitspraak van Peter Faber, waarin hij zijn toehoorders oproept om de durf te hebben op te vallen, te staan in je eigen kracht en dus te midden van de appeltjes een sinaasappel te zijn inspireerde mij bij deze bijdrage.

"Je hebt het niet van mij, maar….", zo luidt de titel van het indertijd verschenen boekje van Joris Luyendijk over wat zich op die ene vierkante kilometer Binnenhof afspeelt. Daar wordt je niet vrolijk van. Rond Nieuwspoort voltrekt zich veel, dat aan onze aandacht ontsnapt en dat in meerdere gevallen beter het daglicht niet kan zien.

Slangenkuil, wespennest, moederpoel. Wat voor woorden moet je het soms meegeven?

Nee, politiek is vaak niet fraai en je kunt je er in zwakke momenten enorm over opwinden. Reden, waarom veel mensen de politiek de rug toekeren.

Discussies, zoals recentelijk, waarin Rutte en Wilders elkaar voor leugenaar uitmaken  bevestigen dit beeld alleen maar. Ja, heet het dan:"maar ze liegen niet, ze zeggen alleen niet alles". Dat soort slimmigheden maken het er niet beter op.

Toch moeten we met zijn allen weer aan de stembak. Of we nu willen of niet. Het is bijna een Christelijke taak om te gaan stemmen. Deze wereld gaat immers niet kapot aan linkse mensen of aan rechtse mensen, maar juist aan hen, die zich gedeisd houden, die maar met de grote massa meelopen en mompelen, "dat het hun tijd wel zal uitdienen".

Het is de verdienste van Wilders ( laat ons eens iets positiefs over de man tevoorschijn toveren), dat hij een deel van dit onverschillige volksdeel heeft weten te enthousiasmeren. Waar de oude politiek vaak arrogant de kiezer uit de weg ging en niet serieus nam, daar voelen velen zich bij hem thuis.

Dramatisch, omdat het fenomeen PVV een fopspeen zal blijken. Immers slechts één figuur trekt aan de touwtjes en loochent reeds als organisatie de gepredikte "vrijheid". Dat Wilders zichzelf daarmee op den duur een slechte dienst bewijst is evident, maar voor velen is dat nu juist een troostvolle gedachte. Jammer alleen, dat het CDA te laat inzag, dat de PVV geen nieuw geluid vormt, maar welig tiert op angst en onvrede, die je niet moet exploiteren zoals Wilders doet, maar moet proberen weg te nemen, zoals Christus leert.

Dus tegen de stroom van alle dag in. In de samenlevingsbak vol  appelen een sinaasappel durven te zijn. Niet met de grote massa mee, maar tegen beter weten in. Niet voor jezelf kiezen, maar kiezen met het oog op de ander. Hoe zat het ook alweer met die ontwikkelingssamenwerking?

Laten we dus het lef maar hebben als kerk iedereen aan te sporen om naar de stembus te gaan en zich terdege te realiseren, dat het woord uit Exodus, gericht tot het Joodse volk, "en gij geheel anders!"ook tot ons gericht wordt.

Ik droom van een kerk, die zijn nek uitsteekt en zegt waar het op staat en daarom ben ik blij, dat de PKA daarvoor ruimte biedt.

Try to be an orange. Steek je nek maar uit, denk niet aan "ikke", maar aan de ander, zeg maar eens waar het op staat op een verjaardag, een receptie en ook in de kerk. En kies voor een partij, waarin u die "sinaasappelmentaliteit het meeste terugvindt!

Rob Visser

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief