Nieuws

KERSTBLOG - Jezus Christus en de Ipad

Vreemde aanhef, vindt u niet? Wat heeft Jezus nou met een Ipad van doen? Om dat uit te leggen neem ik u mee naar Amerika. Het was ruim 2000 jaar na de geboorte van Jezus Christus dat Steve Jobs, de man, die al eerder aan de wieg van belangrijke digitale vindingen had gestaan de Ipad introduceerde.

ipad

Dat deed hij trouwens wel even beter dan toentertijd het geval was met de komst van Jezus Christus.

Dát was een trieste vertoning zoals u weet. In de loop der eeuwen hebben we er daarom maar zo’n dik laag romantische saus over uitgegoten, zodat de hele werkelijke geschiedenis bijna onhoorbaar en onzichtbaar is geworden. De PR was matig georganiseerd of het moeten de engelen geweest zijn, maar van herders en wijzen hebben we uiteindelijk weinig vernomen.

Nee, dan Steve Jobs. Die zette in 2010 de hele Amerikaanse samenleving op de kop. Duizenden mensen waren aanwezig bij de introductie van het apparaat, dat de wereld zou veranderen. Zelfs het Witte Huis reageerde en binnen enkele maanden waren er 15 miljoen Ipads verkocht en daarmee werd geschiedenis geschreven. 

Jobs wilde de wereldgeschiedenis beïnvloeden en hij is er nog in geslaagd ook. 
Dat Steve Jobs zulke bijzondere prestaties verrichtte was mede te danken aan zijn levensdevies: reality distortion field ( Dit betekent letterlijk: de werkelijkheid vervormend. Jobs hield het onmogelijke voor mogelijk en schiep zo nieuwe terreinen).

Hij nam geen genoegen met de werkelijkheid. Visionair als hij was doorbrak hij de grenzen van het onmogelijke. Iedereen in zijn omgeving raadde hem de ingeslagen weg af. Hoe kan je nou zoiets maken als een Ipad? Dat zoveel dingen tegelijk kan. Maar hij geloofde erin. En hij zweepte iedereen in zijn omgeving op. Het gaat lukken, ik weet het! Zo zei hij tegen iedereen en met voorbijgaan aan zijn eigen gezondheid was hij er dag en nacht mee bezig. Hij wenste de werkelijkheid naar zijn hand te zetten

Het verhaal van Jezus is ook zo’n verhaal, waarin de distortion fields alleen zijn vervangen door de velden van Effatha. Het verhaal van de geboorte van Jezus hield en houdt de mens voor onmogelijk. Met de geboorte van Jezus zet God de werkelijkheid naar zijn hand. Hij heeft  zijn reality distortion field. Het onmogelijke blijkt echter toch waar en de wereld is 2000 jaar geleden blijvend veranderd.

Steve Jobs was een gelovig mens, zo zei hij en hij hield rekening met een voortleven na de dood.
Vlak voor zijn dood biechtte hij dat op en voegde er met humor aan toe, “misschien had ik daarom wel zo’n afkeer van de aan/uit knop op mijn apparaten”.
De komst van Jezus en zijn levenseinde doorbraken ook onze werkelijkheid. Kerst leert: aan dit leven zit geen aan en geen uitknop. Misschien heet de vierde wijze wel Steve, die naast goud, wierook ende mirre nu een Ipad meeneemt.
(geraadpleegde lit.: De Bijbel en Steve Jobs, een biografie.)                         

IJburg, Rob Visser

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief