Nieuws

2014

20131124 101033Onze gespreksgroep “Aan de wind zeilen”gaat gewoon door, maar nieuwe leden kunnen per avond gewoon aanschuiven. U bent welkom op woensdag 29 januari aan de Bert Haanstrakade 43 B, ’s-Avonds om 20.30 uur.

Het kernteam onderging in het afgelopen jaar een aderlating met het vertrek van onze voorzitter Tryfosa en langdurige afwezigheid van Jolanda. Gelukkig kunnen we in het voorjaar weer enige nieuwe Binnenwaaiers in het kernteam zien toetreden en dat is hard nodig, want er moet veel werk verzet worden.

Het kernteam vergadert weer op donderdag 16 januari.

De Parentshousecie wordt versterkt met Alexander Noordijk, lid van het kernteam en de commissie BoerderijopIJburg wordt namens de Binnenwaai versterkt met Jason Frank, die overigens in het afgelopen jaar in Utrecht benoemd werd als hoogleraar aan de faculteit voor wiskunde.

Alexander Noordijk, die studeert aan de Evangelische Hogeschool Ede is niet alleen lid van het kernteam en als jeugdwerker aan ons project verbonden, maar ook nog stagiaier met ondergetekende als begeleider.

Persoonlijk

De toekomst van de Binnenwaai is inmiddels voor een aantal jaren verzekerd. Vanaf juli 2010 mocht ik dankzij financiële steun van de landelijke kerk werkzaam zijn op ons eiland. Maar het pioniersproject was bedoeld voor een periode van 3 jaar. Na met een half jaar verlengd te zijn kwam er einde van dit jaar een einde. Gelukkig besloot de Protestantse Kerk van Amsterdam, die na de landelijke kerk nu aan zet was,  het project te continueren en wordt voor nog eens vier jaar de Binnenwaai voortgezet met een halve FTE (funktietijdeenheid). Dat houdt simpel gezegd in, dat ik voor vier jaar voor de helft van mijn werk aan dit project verbonden blijf. Daarmee zijn we allen erg ingenomen, want financieel moet er heel veel geld bij. Er zijn 49 pastorale eenheden(adressen) ,die wat bijdragen. Het totaal aan giften is nog geen 10.000 Euro. Wanneer u weet, dat de huur van het gebouw “de Binnenwaai”nog afgezien van afschrijvingskosten, onderhoudskosten, etc. al 30.000 Euro bedraagt dan begrijpt u wel hoe lang de weg nog is, die we moeten gaan.  

Daarnaast word ik vanaf 1 januari ingezet om in Amsterdam projecten op te zetten, die wijkoverstijgend zijn en moeten bijdragen aan de versterking van de missionaire beeldvorming van de kerk in de stad. Dat wordt dus mijn tweede baan voor de andere helft van mijn werktijd.  Wat dat alles inhoudt weet niemand, dus ook dat wordt een ontdekkings-en verrassingstocht, waarmee ik althans wel in mijn nopjes ben.

U bent nu weer bijgepraat. Schroom niet om te reageren en bel of mail mij gerust.

U allen van harte fijne Kerstdagen en vooral een voorspoedig 2014 toegewenst van mij en mijn vrouw Herma, Rob Visser

PS hebt u onze prachtige vlaggen al gezien, die de kerktoren moeten als het ware vervangen? Deze zijn een particulier geschenk van een Apeldoorner, die zich erg met ons verbonden weet. De beide lichtbalken, die te bewonderen zijn, zijn een gift van de Prot.Kerk Amsterdam.

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief