Nieuws

Waai binnen in de Binnenwaai

TerugblikTerugblik

De Binnenwaai kent een grote mate aan diversiteit, wanneer het om de zondagse vieringen gaat.

Stond de viering op 25 augustus jl. in het teken van spektakel IJburg.

Op 8 september hadden we een viering, waar het werk van het wereldhuis centraal stond en gasten verbonden aan het werk van Oudezijds 100 in ons midden waren. We stonden toen stil bij de droom van M.L.King, die 50 jaar geleden zijn indrukwekkende speech “I have a dream” hield.

Op 15 sept. hadden we een oecumenische viering waarin Jan Marten de Vries als cantor een belangrijk aandeel had met een prachtig door hem geschreven lied.

Op 22 sept. was de schilder Marius van Dokkum in ons midden, die zijn werk”Noach” had meegebracht. Daarover ging het toen.

Op 13 oktober was opnieuw Jan Marten onze cantor en was muziek het centrale thema.

Op 20 oktober was Marius van Dokkum wederom onder ons en hing de Binnenwaai vol met zijn schilderdoeken.

Op 3 november waren de bewoners van het Martien Schaapershuis onze gast. Zowel hun predikante, als verzorger Rob en cliënt Peter hielden indrukwekkende persoonlijke verhalen. Op 17 november hadden we een familieviering.

Op 8 december hadden we een viering gezamenlijk met alle Evangelische bewegingen, actief  op ons eiland en

Op 15 december hadden we een oecumenische viering, waarin de kleine zusters van Jezus, Mauricia, Andrée Julienne en Madeleine  een belangrijk aandeel hadden.

Vooruitblik

Vooruitblik

Nu ik dit schrijf staat Kerst voor de deur.

Kerstavond vergde zoals gewoonlijk heel veel voorbereiding. Ik hoop, dat velen de viering weer zullen bijwonen/. Het thema luidt touwtje springen en is ontleend aan een prachtig lied van Toon Hermans, getiteld: Oorlog. Onze jeugdwerker, Alexander Noordijk als ook de verhalenverteller Karel Baracs doen mee. Een klein kinderkoor olv Suzanne Gerrits als ook de New Gospel Sensation olv Ferdinand Beuse zorgen voor de muzikale ondersteuning. Blij ben ik ook dat Martin Vos (sfeermakers. nl) als ook de gemeente Amsterdam en dit jaar voor het eerst Viia hun medewerking verleenden.

Op eerste Kerstdag luidt het thema : “Zingen, dat het een lieve lust is”. Dan wordt er veel gemusiceerd. Helaas kon ons IJburgs koor niet optreden, omdat teveel leden op vakantie waren, maar dat houden we met de Pasen tegoed.

Tijdens de vieringen van Oudjaar (29-12) als Nieuwjaar (5 -1) zullen respectievelijk de psalmen 90 en 91 centraal staan. Op 19 januari hebben we weer een oecumenische viering vanwege de week voor eenheid van kerken. Dan zal het gaan over de woorden van Jezus”wie niet tegen mij is is voor mij”. Op 26 januari lezen we uit 1 Kon. 19 het verhaal over Elia bij de Horeb.

Rob Visser

 

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief