Nieuws

Oproep of aanklacht

DE MUUR TEGEN GEWELD

nacht“De wereld kent haar nachten en het zijn er niet weinige.” Dat schreef Bernard van Clairveaux. De afgelopen weken waren voor onze samenleving ook een nacht. Het tumult rond Wilders’ Impertinente uitspraken, het tragisch en desastreus verloop van de roofoverval in Deurne.

Allemaal vormen van geweld, zinloos en vaak aanleiding tot nieuw geweld. De gemeente “De Wolden” in Drenthe passerend herinnerden we ons, dat daar enige jaren geleden een indrukwekkende muur tegen geweld was gebouwd. Zelfs de koningin was ervoor naar het Noorden afgereisd.

Een mooi initiatief, dat terecht aandacht vraagt voor hen, die aan zinloos geweld ten prooi waren gevallen. Er zit iets tautologisch in de term “zinloos geweld”. Is immers niet iedere vorm van geweld ten diepste zinloos?

Met enige spanning naderden we de muur. Achter een zoom van bomen en grenzend aan bouwland is de locatie mooi gekozen. Meteen valt op, dat het grint groen  kleurt van het onkruid. Overal gevallen blad, dat vaak in de nissen van de cirkelvormige muren zijn toevlucht zoekt.

Maar nergens een toelichting. Geen bord met uitleg of een andere creatieve vormgeving, waaruit je de betekenis of bedoeling kunt opmaken. Voor menig bezoeker toch echt geen overbodigheid!

Je zoekt naar namen en ziet in meerdere nissen herinneringen in de vorm van lege jampotjes ,restanten van een bloem. En dan helemaal achteraan een twintigtal kleine stenen van 20 cm doorsnee met daarop namen van enige slachtoffers. Bekende namen ontbreken.

Namen, die ons herinneren aan drama’s van recentere datum treffen we evenmin aan.

Met een katterig gevoel verlaten we de gedenkplaats. Een beetje verward. Dat kan de initiatiefnemers toch niet voor ogen hebben gestaan. Het monument moet de bezoeker toch ook informeren en zij, die gevallen zijn tengevolge van onze verziekte samenleving verdienen toch een passende herinnering. Het monument zou een verplicht onderdeel voor iedere school moeten zijn. Het mag kinderen en volwassenen oproepen: Kijk eens wat er mis in de samenleving, die jij (straks) ook mee verder vorm en inhoud mag geven. Dan kan dit toch niet de bedoeling zijn?

Maar nu ga ik mensen niet aanraden er een bezoek te brengen. Blijkbaar moeten we eerst nog gaan afspreken wat we met deze gedenkmuur eigenlijk willen. Overigens alle hulde aan de kunstenaar en hen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Aan het begin staat gelukkig één heel klein glasplaatje met een mooie tekst:

“Missen is maar een woord

maar om het missen

te moeten ervaren

daar zijn geen woorden voor.”

Wel in al het grote gemis, waarvoor deze gedenkmuur terecht ons aller aandacht vraagt heb ik dus nog iets gemist. Aandacht, verzorging, trouw, liefde en volharding om dit monument een waardige gedenkplek te laten blijven. Een monument, dat  ook voor jongeren van educatieve waarde is.

Initiatiefnemers, gemeente De Wolden en allen, die zich betrokken voelen (en wie is dat niet? ) Er is iets mis, en ook daar zijn geen woorden voor!

Laten we met elkaar voorkomen dat de oproep tot aandachtig en waardig gedenken niet verwordt tot een aanklacht. Het is het laatste dat de slachtoffers van al die verschrikkelijke vormen van geweld met hun familieleden verdiend hebben!

In alle betrokkenheid, Rob Visser, PKN dominee in Amsterdam-IJburg.

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief