Nieuws

Jezus

Jezus“ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
En ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
‘k zou willen weten hoe liep en hoe hij lachte
‘k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek

Maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
Wat hij gezegd heeft en ik verdwaal in mijn gebed
Want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
Ik zoek gewoon de man van Nazareth”

--------------------------------------------------------------------------------------

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje met deze vraag van Toon Hermans
Wie is in Gods Naam Jezus Christus?

Hij had een pappa en een mamma, broers, zusjes, wellicht getrouwd?
Door en door mens!!
Hij wilde wat betekenen voor alle mensen en zag dat als zijn levensopdracht.

Voor alle mensen, zonder enige uitzondering!

Hij leerde ons, dat God veel van zichzelf toont niet alleen waar het goed gaat (de schepping), maar juist ook waar het fout gaat (verdriet, dood, lijden)
Geen succesgod, maar God als broeder.

Zo heeft Jezus ook geleefd. Hij deelde ons lot als mens. Hij was een enthousiast prediker en handelde als een ware naaste van de ander. Hij gaf om mensen, sprak ze aan en stoorde zich totaal niet aan bestaande codes.
Een inspirator, een spelbreker, een medemens.

De Bijbel gebruikt moeilijke woorden, maar ze beduiden allemaal hetzelfde: iemand, die de mensen van alle tijden en plaatsen boven zichzelf uittilt.

Hij was met recht en reden een mens naar Gods hart.

Hij weerstond het kwaad en was zo vurig overtuigd van Gods aanwezigheid in zijn leven, dat zelfs de dood hem niet losmaakte van God. Zo werd hij voor ons Bron van Navolging, van je niet neerleggen bij het onrecht in het leven maar ook van overgave, je toevertrouwen aan God!

Kort en goed: Jezus is de belofte van een nieuwe wereld en inspirator om hier en nu tekenen daarvan op te richten.

Rob Visser

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief