Nieuws

DE STELLING nav 31 oktober 2015

book-897834 640Luther was een vent met lef.
Tegen de stroom in beweerde hij dingen, die hem bijna zijn leven kosten.
De kerk voelde zich verraden
De boeren voelden zich verraden
Maar hij geloofde in het Woord.

Datzelfde woord, dat de synode van de Protestantse Kerk Nederland er in 2015 toe brengen een nota te schrijven met als titel:

Waar een Woord is, is een weg.
Over die nota ontstond met dank aan Trouw al ophef nog voordat de mensheid hem gelezen had.
Een nota met als ondertitel in modern jargon: back to basics

Dertig pagina’s tekst vertellen ons over de context van de huidige kerk met haar individualisme, internet en zoals dat heet in de nota: digitale revolutie. Het DNA van de kerk komt ter sprake en dan kan het niet anders of woorden als belijden, genade, de Schrift en haar zending vallen
Maar voortploeterend door de woordenbrij komt dan de aap uit mouw: We moeten anders verder.
Transparantie, ruimte en eenvoud. Begrippen, die vallen precies op de helft van de nota.
En dan worden plots meters gemaakt. Terug van 74 classes naar 8 regiovergaderingen. Met voorzitters, die zeggingskracht krijgen
Het parochiale stelsel gaat op de helling. Dat was al lang het geval, maar nu kan het hardop worden gezegd.,.Een pleit voor de huisgemeenten volgt
De positie van de dominee wordt nieuw belicht en er volgt een visie op de harde noodzaak van teamvorming door predikanten. Dat alles vraagt om flexibiliteit en mobiliteit.
Het begrip “jobrotation”valt NB, maar wordt pastoraal weer afgezwakt met de term : cultuur van mobiliteit.

Luther zou dit alles horende zeker als stelling inbrengen:

DE KERK MOET KAMERAADSCHAPPELIJK BESTUREN. SOCIOKRATISCH.
LAAT DE WIJKGEMEENTEN ,OF DE REGIO MET EEN TAAKSTELLENDE BEGROTING EIGEN PLANNEN ONTWERPEN EN GEEF ZE DAAR EEN PAAR JAAR DE TIJD VOOR.

DE KERK MOETEN LEREN LOSLATEN

Wij bevinden ons in een tijd vol uitdagingen.
Het is eigenlijk een grandioze tijd.
Levend in het meest welvarende deel van de wereld krijgen we de kans om te delen.
We hoeven niet eens met vliegtuigen naar de noodplekken. We hoeven geen oorlog te voeren.
Nee, de mensen komen hierheen met duizenden.
En wij mogen er zijn!
De kerk kan ongekend veel betekenen. In daden en in woorden.

Als er een tijd is, waarin de kerk tot zegen van de samenleving kan zijn door onversneden op te komen voor de belangen van asylzoekers, uitgeprocedeerden en vluchtelingen dan is het wel nu !
Laten we een voorbeeld nemen aan de ondernemer, die in een grote krant in de afgelopen week liet weten het geblaat van Wilders zat te zijn en hem aan te sporen zich eens een keer constructief op te stellen in plaats van in te spelen op wat het volk blijkbaar graag hoort.
Luther zou geen moment aarzelen.

We leven in tijden van bezuinigingen. Het volk krijgt 500 euro, maar wel betaald uit de pensioenpot. Maar dat deert ons niet. Wie dan leeft, wie dan zorgt.
Nee, in de kerk doen we het beter. We bouwen kapitaal op.
Vele honderden miljoenen, de bezittingen en gebouwen NIET meegeteld zouden er Luther toe brengen om nu te zeggen:
DAT HET EEN KERK ONWAARDIG IS GELD TE VERZAMELEN MET DEZE OMVANG. Wat hebben jullie ermee gedaan met al dat bezit?

In de nota van de synode lezen we dat de kerk een diaconale gemeenschap is. De nieuwe sociale wetgeving biedt nieuwe mogelijkheden voor diaconale presentie! De kerk heeft goud in handen, zo lezen we op pag. 9.
Nou dat hebben we, letterlijk en figuurlijk!

Ook zou hier een pleidooi voor teamgeest ook op bestuurlijk niveau een pareltje kunnen zijn, dat glanst in een stad, die heldhaftigheid, vastberadenheid en barmhartigheid in haar vaandel voert.

En dit is niets in vergelijking tot wat de stad van ons verwacht.
Dan tuiten ons de oren:
Tijdens onze rondgang door de stad vernamen we van alles
Hieronder een compilatie:

Alles passeert: zorg voor ouderen, jongeren
Zorg voor verslaafden, gehandicapten, zieken, vluchtelingen en uitgeprocedeerden
Wees meer een gemeenschap, drink samen meer koffie
Bestudeer de Bijbel
Bouw aan vrede Denk aan de homosexuelen,
Wees open minded. Wees kerk in de buurt en bekommer om je hen, die het niet redden. Laat mensen kaarsjes branden en geef ruimte aan meer spiritualiteit.
Speel in op de dynamiek van de samenleving
Er is maar een boodschap mijnheer: Jezus, Jezus, Jezus!!Hier hebt u een talentenbriefdje!
Alle zaligheid zit in het kruis.

Leg nou eens uit het verschil tussen God, Allah Jehova.
Oh ja meer WIFI

Maar er ontstonden ook discussies . De kerk moet minder kerk zijn,.nee joh. Juist meer kerk zijn.
Emoties waren er maar altijd mild.
Kerk blijf niet aan de kant staan, doe mee en zet je talenten in.
Maar ook : de church is doing fine
De kerk doet het hardstikke goed man.

Lieve mensen: er staat ons veel te wachten en er is vreselijk veel te doen.
Misschien kan deze dag ons een beetje hervormen.!
We leven in een stad, die erom schreeuwt.

Ga in Gods Naam de boer op.
De kerk heeft zijn tijd gehad. God niet.
We zoeken naar nieuwe vormen en we gaan op weg.
Waar een woord is een weg en in het struikgewas van de ondoordringbare bossen ontstaan weggetjes van het wild, dat zijn sporen trekt.
Als we allemaal dezelfde kant opgaan ontstaat de weg vanzelf.
Dus straks drinken we een glas, en misschien doen jullie dan een plas, maar in Gods Naam
We laten de zaak niet voor wat het was.


Rob Visser, Amsterdam, 31-10-2015

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief