Nieuws

Zonder diaconaat geen kerk

fishing-960276 640Een emmer water

Er was eens een vis, die in een vijver zwom, die langzaam droog viel. Op den duur kon
hij geen kant meer op.
Daar kwam een boer langs. Hij zag de spartelende vis . “red mij riep de vis”!
”Jaja, komt goed”, riep de boer. “Ik ga een plan maken, een commissie samenstellen en daarna een kanaal graven.”
“Nee” riep de vis: “breng een emmer fris water, daarmee ben ik voorlopig gered”.

Daar zijn we toch diaken voor geworden. Een emmer water halen! We willen wat doen. Gepraat wordt er immers genoeg. Iedere dag staan de kranten bol van overleg. En wij doen er ,zonder erg misschien, in de kerk vaak lekker aan mee.

Dienen

Diaken, u weet wat het betekent: degeen, die dient! En dat treft, want de Heer stelt zich ook zo voor:
Ik ben in uw midden als degene, die dient”. (Luk. 22 vers 27).

En was het niet Calvijn, die aan de wieg stond van de diaconie?

Niet voor niets schrijft de recente nota van de PKN ”waar een woord is een weg” over de kerk als een “diaconale gemeenschap.We lezen:

Mensen ervaren problemen rond werk en geld met marginalisering en armoede als gevolg. Ouderen voelen zich eenzaam, de zorg voor kwetsbaren komt in het gedrang.”
Wie van ons heeft niet gehoord van staatssecretaris van Rij met de PGB-tragedie. De zorgzame samenleving biedt nieuwe mogelijkheden aan de diaconie.
Terecht zegt de kerk :”de kerk heeft hier goud in handen” Er is en er staat ons heel veel te doen!!!
We hebben inderdaad ontelbaar veel emmers en zeeën vol water!

Een beroemde hoogleraar schreef een boek met de titel “als één die dient”.

Dienen, dienen,en nog eens dienen, van mensen houden en dus allereerst van jezelf ook als drager van het mooie diaconale ambt. U mag, nee moet trots zijn op uw ambt. Het belangrijkste in de kerk. Alles draait om dienen. De kerk ontleent aan het diaconaat haar bestaansgrond.

En dus :Aan de slag

Allereerst :Diaconaat is een wijze van zijn.
Leven uit liefde
Diaconaat is een belijdenis, een leerschool

Maar het diaconaat begint bij de Avondmaalsviering.
Daar wordt de toon van het dienen gezet. De Heer is de eerste diaken! De bron van alle dienst

En dan natuurlijk is overleg, maar bewaak uw tijd
Tegenover 1 uur vergaderen moet 2 uren contact met mensen staan
Als dat laatste ontbreekt klopt er iets niet!

De context

De context bepaalt vervolgens wat de diaconie te doen staat.

In Amsterdam is de verslaafdenzorg door de gemeente tot in de puntjes geregeld.
Maar mensen klaagden over de afwezigheid van een kinderboerderij, de afwezigheid van een goede hangplek voor jonge Marokkanen, het gebrek aan woonplekken voor de vele echtscheidingsgevallen.
Maar dat is in ieder dorp of stad anders.

Hoe daar achter te komen? Laat één lid van uw college lid worden van een buurtvereniging en daar het oor goed te luisteren leggen.

Laat één van u naar gemeenteraadsvergaderingen gaan of bijeenkomsten van verontruste bewoners over bijv. een azc.

Daar moeten we ons niet buiten houden, nee juist er midden in (gaan) staan.

Geldt ook voor contacten met gezondheidscentra, vrijwilligersorganisaties, gemeente, politie, Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen.

Diakenen moeten zich ook volop bemoeien met de vluchtelingenproblematiek, de uitgeprocedeerden, de discussie over de zorg ,de veiligheid.

De diaken kan ervoor zorgen, dat er vieringen worden gehouden samen met het Rode Kruis, Greenpeace, Amnesty, Kerk in Actie, bewoners van een AZC, tehuizen van hulporganisaties voor gehandicapten, bijzondere zorginstellingen.

We kunnen activiteiten organiseren met als doel: geld voor mensen in jullie dorp, die zorg behoeven, vluchtelingen. Ga ook eens een dagje met ze uit.
Heel simpel!!!
Ga de boer op en informeer, waar de kerk, die u representeert kan helpen.

We moeten eruit! We zijn vaak introvert, maar we moeten juist van ons laten horen.
U vertegenwoordigt een club, die ertoe doet.

En dat kan trouwens ook via bezoekwerk. Misschien vindt u al die Aktie wat moeilijk Ga dan mensen dienen door ze op te zoeken. De samenleving barst van de eenzame mensen.
Geen lid van de kerk? Nou en? Allemaal schepsels van de Heer!
Pastoraat en diaconaat zijn hol en bol! Ouderling en diaken, geen zaak van competentie, maar van assistentie

Rood is de kleur

Nog meer voorbeelden?
Zou dom zijn.
U moet niets, maar u mag zoveel.
Samen, jazeker. U staat er niet alleen voor! We zijn met meer, zegt Rutte
En We hebben nog geld ook
Laat rollen alstublieft! We moeten ermee woekeren tbv al die mensen, die het alleen niet redden
Bij de diaken past maar één kleur en bij de diac. rekening ook : ROOD!

Mislukken

Aan de slag.
Misschien mislukt het. Nou en? We moeten durven mislukken.
We gaan in de kerk niet voor succes. Dat deed de Heer ook niet.
Zijn leven liep uit op een vroegtijdige dood. Maar daar schuilde toekomst in. Dat is de boodschap van het Avondmaal. Weet u het nog: de Bron van ons werk. En wij mogen Hem volgen. Dus de diaken is principieel ook kruisdrager.

Alstublieft help de spartelende vissen van onze tijd. Bijna ontelbaar.
Haal een emmer water! Nee Ga maar twee emmertjes water halen!

En doe dat naar in de Naam van de Heer,, die we ontmoeten in de Bergrede:

LIED 989

Amsterdam, november 2015
Rob Visser

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief