Stille week in de Binnenwaai

In de Stille week, tussen Palmpasen en Pasen is er op donderdag tot en met zaterdag elke avond een viering
De vieringen worden gehouden in De Binnenwaai met uitzondering van Witte Donderdag; op die avond hebben wij een gezamenlijke dienst in de Eltheto. 
We volgen Jezus tot onder het kruis, in verhalen, liederen en gebeden.

Op Witte Donderdag (29 maart) vieren wij de maaltijd van de Heer. 
Wij voegen ons in een lange traditie door op deze avond, brood en wijn met elkaar te delen. 
De aanvang van deze gezamenlijke dienst is om 20:00 uur in de Eltheto. Voorganger is Ds. Eddy Reefhuis. 

Op Goede Vrijdag (30 maart) gedenken wij het lijden en sterven van onze Heer. Door Schriftlezingen, liederen en illustraties. Aan het einde van de dienst zwijgt de piano, het licht dooft. We dragen de Paaskaars de kerk uit en verlaten de kerk in stilte. In deze dienst zal voorgaan Ds. Riekje van Osnabrugge. Aanvang om 19:30 in De Binnenwaai.

Stille Zaterdag (31 maart) op deze avond waken en wachten wij op  het licht. Het stil en donker in de kerk. 
Wij zijn nog onder de indruk van de voorafgaande dagen van de Stille Week. De piano zwijgt daarom: 'er brandt een vuur buiten de kerk'. 
Bij het begin van de dienst verzamelt een aantal jongeren van onze gemeente zich buiten rond het vuur. 
Daar wordt als begin van de dienst de Paaskaars aangestoken. De jongeren komen naar binnen met de Paaskaars. 
De Paaskaars wordt geplaatst, het licht wordt verder verdeeld en de tafel wordt voorzien van het antependium. 
In deze dienst zal worden voorgegaan door Alexander Noordijk, welke zal beginnen om 22:00 uur.

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief