Stroom gespreksgroep - start 28 maart 20.00 uur

Op 28 maart is de start van een geloofsgroep voor mensen die graag willen nadenken en praten over een aantal basisprincipes van het christelijk geloof. 

Thema’s zijn o.a: het bestaan van God, is de Bijbel waarheid of niet en waarom laat God zoveel lijden toe? 

Naast het gesprek over de Bijbel is er ook ruimte voor stilte, uitwisseling van persoonlijke ervaringen, zang en gebed.
Deze geloofsavonden zijn uitermate geschikt voor starters en iedereen die iets meer over hun geloof willen weten. 

Van harte welkom om 20.00 uur in De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2

De avonden worden geleid door voorganger Alexander Noordijk en Pim Jonker. 

Voor meer info en opgeven:  

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief