Sebastiaan Kolstee

SebastiaanKolsteeIk ben een jurist en vader. Ik ben opgegroeid in ontwikkelingslanden, maar heb intussen sterke wortels in Nederland. Ik zet mij momenteel in om studenten te begeleiden en ik ben -onder meer- ook werkzaam als school-voorlichter bij het Rode Kruis Amsterdam. Ik ben zeer geïnspireerd door het geweldloze communicatie-model van waaruit ik mij nu in oefengroepen bekwaam als trainer.

Ik probeer sociaal, actief en zorgzaam te zijn en wil vanuit mijn kennis, levens/werkervaring, vaardigheden en mijn netwerk bijdragen aan een wereld waarin met liefde, respect, begrip, waardering en zorg voor elkaar samengeleefd kan worden. Ik zet mij in voor De Binnenwaai om vanuit samenwerking, vertrouwen en verantwoordelijkheid bij te dragen aan gezamenlijke vieringen en activiteiten, zodat mijn behoeften aan verbinding, vriendschappen, vreedzaam en zinvol leven gestalte kunnen krijgen. 'Wat ik in mij leven wil is bijdragen aan een stroom van wederzijds geven dat verbonden is met het hart en met de Goddelijke inspiratie'.

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief