Samenwerking

Door het pluriforme karakter van De Binnenwaai, gekoppeld met onze pioniersgeest, is de Binnenwaai actief betrokken bij interkerkelijke en religieuze samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er samengewerkt met allerlei instanties en initiatieven op IJburg, waar De Binnenwaai voor een ‘Powered by’ opzet kiest en dus nauw betrokken en ondersteunend is en waardoor de presentie op IJburg (en daarbuiten) zichtbaar is en blijft!

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief