Skip to main content

Vieringen in de Binnenwaai

Elke zondag is er om 11 uur een viering in De Binnenwaai. Soms is dat een viering met een liturgie en een preek, soms een brunchviering, meditatieve viering of kinder/jeugdviering. Hieronder zie je informatie over de viering van aankomende zondag.

Komende zondag: 19 februari 2024

In de viering van komende zondag staan we stil bij het begin van de veertigdagentijd. Hoe gaan we deze tijd in dit jaar en wat kunnen we met het verhaal dat klinkt van Jezus die veertig dagen in de woestijn verblijft samen met engelen en wilde dieren? Herkennen we iets van die woestijntijd?

Angelique speelt op de vleugel en Marjolein gaat voor. Er is deze zondag geen kinderkerk in verband met de voorjaarsvakantie.

Je bent van harte welkom!

 
Diensten komende tijd

4 februari

Brunchviering met Marjolein Hekman

11 februari

Viering met Ds. Martijn van Laar met avondmaal

18 februari

Viering met Marjolein Hekman

25 februari

Alternatieve viering met Arni Hubbeling en Luc Tran