Vieringen in de Binnenwaai

Elke zondag houden we om 11.00 een samenkomst in de Binnenwaai (Ed Pelsterpark 2). U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit moment van viering, verstilling en verbinding. Na de viering is er altijd koffie en bent u van harte uitgenodigd nog even te blijven. 

Heeft u vragen naar aanleiding van of voorafgaand aan een viering, laat het ons weten via .

Komende viering: Zondag 19 maart 

Komende zondag is er weer een oecumenische viering in De Binnenwaai om 11u. Het gaat over ‘anders kijken’.

De verhalen uit de Bijbel nodigen ons uit tot een ommekeer, een bekering: een anders naar de wereld om ons heen te kijken, anders naar anderen en anders naar onszelf te kijken. We kunnen in de aanloop naar Pasen daarin oefenen.

De lezingen spreken over het licht. Ze gaan over Jezus’ aanspraak het licht van de wereld te zijn. En over het kijken met andere ogen, het anders waarnemen van wat zo vanzelfsprekend lijkt. Zoals de blindgeborene deed.

 Misschien ken je dat wel: opeens kan de opmerking van een ander je tot een nieuwe denkrichting, een nieuwe heldere manier van kijken naar een probleem of situatie brengen. Of kun je achteraf concluderen dat toen en toen je tot een nieuw inzicht gekomen bent die je je koers liet veranderen of een oud patroon doorbreken. Je kunt ook bewust proberen oude patronen te ontdekken en te doorbreken. Door andere zintuigen te gebruiken. 

In de veertig-dagen tijd wordt ons gevraagd om oude patronen te doorbreken. Laten we eens beginnen!

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er een leuk apart programma in de kinderkerk. En natuurlijk is er koffie en thee achteraf. De collecte is deze week voor Amnesty International.

Graag tot zondag!

Hartelijke groet namens het voorbereidingsteam,
Uschi Janssen, Marjolein Hekman, Cees de Haan, Arni Hubbeling, Jeske Rutgers en Beatrix van Dam

Diensten komende tijd

19 maart

Oecumenische viering met Uschi Janssen en Marjolein Hekman

26 maart

Alternatieve viering

2 april

Kinderviering Palmpasen

6 april

Witte Donderdag in de Eltheto om 20u

7 april

Goede Vrijdag in De Binnenwaai om 20u

8 april

Viering in de Eltheto om 20u en in de Muiderkerk om 19:30

9 april

Paasviering met Marjolein Hekman

16 april

Met Ds. Casper van Dorp

23 april

Meditatieve viering met Marjolein Hekman, Luc Tran en Elena Manevska

30 april

Met Noud Fortuin

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam
Abonneer op de Nieuwsbrief