Skip to main content

Introductie

De Binnenwaai startte in 2009 als een pioniersbeweging binnen de PKA en opende in 2010 haar kerkdeuren op IJburg in Amsterdam.

De eerste jaren stonden vooral in het teken van pionieren, opbouwen, aftasten en veel initiatieven starten en uitbouwen. Enkele initiatieven waren eenmalig, andere initiatieven kregen een structurele vorm en zijn een vast onderdeel geworden en niet meer weg te denken uit IJburg.

Juist in een tijd waarin religie in het algemeen en de kerk in het bijzonder steeds meer op de achtergrond raakt, is het belangrijk als kerk ambitieus te zijn en vol verwachting vooruit te kijken. Hoe mooi is het dan ook in ‘nieuw gebied’, zoals op IJburg, een kerk te hebben als onderdeel van de PKA. Er wordt dan ook door alle betrokkenen hard gewerkt aan de verdere verwezenlijking van De Binnenwaai, een kerk die op IJburg de plek vormt waar men in een veelkleurige gemeenschap zijn/haar geloof kan beleven.

  • Een plek die handen en voeten geeft aan het soms zo abstracte ‘geloven’, in een wereld waar God soms ver weg lijkt.
  • Een plek waar mensen warmte, veiligheid, steun en verbondenheid kunnen vinden, in een samenleving die steeds killer en individueler lijkt te worden.
  • Een plek waar ideeën borrelen en een belangrijke maatschappelijke rol wordt vervuld, juist als het gaat om die verbinding en steun. Een plek die steeds meer een consoliderend karakter krijgt.

Iedere zondagmorgen is er een viering, waar niet alleen de verbinding van de IJburgse kerkgemeente met God versterkt wordt, maar die ook de kern vormt van de onderlinge verbinding. Maar daar blijft het niet bij: De Binnenwaai verbindt ook buiten de kerkgemeente. De Binnenwaai zet de deuren open voor initiatieven van IJburgers en verbindt mensen uit andere kerken en geloofsgemeenschappen. Ook wordt De Binnenwaai gesteund door groepen mensen die geen lid zijn van een kerk, maar wel helpen verbindingen te leggen en te onderhouden. Door haar nauwe relaties met uiteenlopende maatschappelijke organisaties, zoals stadsdeel Oost, de Flexbieb, HVO Querido, Dynamo, Het Blauwe Huis, Wijburg, Het Martien Schaaperhuis, vormt De Binnenwaai inmiddels een ankerpunt in het IJburgse landschap. De Binnenwaai vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo is De Binnenwaai bijvoorbeeld initiator van ‘Het Parentshouse’, waar er inmiddels zes van zijn. Hier vinden gescheiden ouders met hun kinderen tijdelijk onderdak. Ook de kinderboerderij op IJburg is een initiatief van De Binnenwaai. Daarnaast bestaat er een nauwe betrokkenheid bij de vluchtelingenopvang.

In de veelbelovende lijnen die met vallen en opstaan in de begintijd geschetst zijn, zijn nu duidelijk de contouren van de veelkleurige vaste kerk in beweging gezien. Een verbindende kerk, een ankerpunt in de samenleving. Deze kerk wil de gemeente zijn, nu en in de toekomst.

  • Hits: 2866