Skip to main content

Lectio Divina

Onder leiding van Arni Hubbeling zijn er twee groepjes die samen Lectio Divina doen. Beide groepen komen tweewekelijks op woensdagochtend bij elkaar. De ene groep leest steeds een stuk verder uit het Lukas evangelie en de andere uit het evangelie van Johannes. Door vanuit verschillende vragen de tekst 3x hardop te lezen en bij jezelf te blijven kan het Woord op vaak heel onverwachte wijze gaan leven. Bij Lectio Divina doorloop je vier fasen: lectio, meditatio, oratio en contemplatio: lezing, meditatie, gebed en contemplatie. Eerst bekijk je de tekst met je verstand: “wat valt je op?”. Daarna ga je met de woorden naar je hart: “wat in de lezing raakt je, in je gevoel of in je geloof?” Vervolgens gaan de deelnemers met wat zij beleefd hebben in gebed en tot slot blijven ze nog in stilte en vertoeven ze zo mogelijk in Gods nabijheid. De lectio begint om 10:15 bij Arni thuis met een rondje hoe het met iedereen gaat, waarna de lectio zelf start. Het is vaak rond 12 uur afgelopen.

Wil je de lectio divina een keer meemaken? Stuur dan een berichtje naar Arni. Je kan haar bereiken via: