Skip to main content

Onze missie en strategie

Missie

De Binnenwaai wil een meerkleurige gemeenschap vormen om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving, geïnspireerd door het verhaal van Jezus, in wie God zich openbaart.

Strategie

De kernwaarden van De Binnenwaai zijn: verbinding in verscheidenheid, en inspiratie vanuit het evangelie, gericht op de eigen gemeente IJburg en de rest van de samenleving op een Christelijke, sociale en maatschappelijke manier.

Deze kernwaarden worden uitgedragen door het initiëren van, en het vervolg geven aan, activiteiten met een missionaire, pastorale en diaconale grondslag die toegankelijk zijn voor alle bewoners in de regio en zullen bijdragen aan sociale cohesie/kennismaking. Het gaat hier voornamelijk om structurele/ langdurige activiteiten waarbij een proactieve houding wordt aangenomen. Deze activiteiten worden vanuit de gemeente geïnitieerd, opgebouwd en voortgezet.

Binnen deze activiteiten wordt ruimte geboden aan alle protestantse ‘geloofsvormen’, van vrijzinnig tot orthodox, van traditioneel tot experimenteel, van ‘Oosterhuis tot Opwekking’. Deze manier past bij de nieuwe en pluriforme wijk op het Amsterdamse IJburg, maar ook bij het vergelijkbare deel van de wijk Zeeburg: Zeeburgereiland. Een wijk waar weinig tot geen kerkelijke presentie is en waar De Binnenwaai in samenwerking met de Muiderkerk en Eltheto aanwezig willen zijn. Samen pionieren in oost. Deze samenwerking in uitbreiden richting de eilanden zal de afstanden in de regio verkleinen en de banden met de Muiderkerk en Eltheto verder versterken.

Tot slot wil De Binnenwaai in verbinding blijven met initiatieven/activiteiten uit de wijk (geïnitieerd door anderen). Het is het streven deze te ondersteunen wanneer die in overeenkomst zijn met onze missie, echter op een reactieve en kostenneutrale manier. Het initiatief ligt hierin niet bij De Binnenwaai. Het zal hier voornamelijk over incidentele en tijdelijke activiteiten gaan die zich ‘powered by De Binnenwaai’ kunnen ontplooien.

  • Hits: 2519