Skip to main content

Veilige Kerk voor iedereen

Voor de Binnenwaai zijn wij, Luc en Riekje, contactpersonen op het gebied van veiligheid. Het is o.a. onze taak om goede manieren te zoeken om ook binnen de Binnenwaai het gesprek over veiligheid aan te zwengelen. We sluiten hierin aan bij het beleid van de hele Protestantse Kerk van Amsterdam.

Waar gaat het over?

Binnen onze kleine gemeenschap De Binnenwaai kent bijna iedereen elkaar. Toch kunnen er soms situaties ontstaan die jij als onprettig ervaart, of je nu jong bent of ouder. Dat kan te maken hebben met de manier waarop je gelooft, of hoe we omgaan met elkaar. Bijvoorbeeld als je het gevoel krijgt dat jouw mening nooit serieus wordt genomen, of als anderen steeds een beetje lacherig doen als je wat zegt. Je kunt last hebben van iemands bazige optreden of je vindt het niet fijn dat iemand  tijdens een gesprek veel te dicht bij je staat of je steeds even aanraakt. En helaas zouden zich ook veel ernstiger situaties kunnen voordoen, waarbij iemands grenzen worden overschreden tegen diens wil

Juist als anderen zulk gedrag normaal lijken te vinden, kan het moeilijk zijn aan te geven dat jij je er onprettig bij voelt. Soms is het lastig onder woorden te brengen waar een ongemakkelijk gevoel vandaan komt. En soms weet je niet wat je kunt doen om iets op te laten houden.

Vanzelfsprekend willen we als Binnenwaai situaties proberen te voorkomen waarin iemand zich ongemakkelijk voelt (of erger) door gedrag van anderen. Daarvoor is het o.a. nodig bespreekbaar te maken wat als ongewenst gedrag wordt ervaren en hoe het anders zou kunnen.  En daarvoor manieren vinden hoort dus o.a. bij ons als contactpersonen Veilige Kerk. 

Voor praktische vragen of goede ideeën rond veiligheid in de Binnenwaai kun je een van ons benaderen. In de toiletten hangen alvast de omgangsregels, meer algemene informatie vind je hier.

Contactpersonen Veilige Kerk:

Riekje van Osnabrugge:

Luc Tran:

Als je iets vervelends hebt meegemaakt op dit gebied, of ergens persoonlijke vragen over hebt, kun je via deze link vertrouwelijk contact opnemen met een van de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen van de PKA. Zij horen omwille van ieders privacy niet bij de Binnenwaai.

Samen zorgen we er zo voor dat de Binnenwaai een veilige plek is en blijft voor iedereen.