Muziek in De Binnenwaai

De muziek in de diensten bestaat meestal uit pianobegeleiding. Er staat een goeie vleugel in De Binnenwaai die bepeeld wordt door de vaste pianiste Elena Manevska en één maal in de maand door Mariëtte Bos.

Tijdens de dienst zingen we uit 'Liedboek voor de kerken' (waarin 150 Psalmen en 491 gezangen), Iona- en Taizéliederen, Opwekkingsliederen en Lithurgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis.

Het zou fijn zijn als er vanaf januari weer een Cantorij komt. Mariëtte Bos gaat dat op zich nemen met medewerking van Anne-Marie Rosen. Het is de bedoeling dat de 'CantorIJ' eens per maand een bijdrage levert tijdens de dienst, dat betekent dat er een repetitie is in de week voorafgaand aan de zondagsviering, op maandagavond, en dat er 's ochtends voor de viering wordt gerepeteerd. Er worden nog zangers gezocht, belangstellenden kunnen zich melden!

Elena Manevska

Elena

Ik ben afgestudeerd aan het CvA en ben werkzaam als pianodocente en musicus. Ik woon in het muziekhuis voor conservatoriumstudenten en afgestudeerde musici aan het Theo van Gogh park op Ijburg.  Een aantal jaren ben ik verbonden als pianiste aan de Binnenwaai. Met groot plezier begeleid ik daar de samenzang van de gemeente tijdens de kerdiensten op zondag-ochtend.

De sfeer is open en hartelijk. In de vieringen gaan spiritualiteit en muziek hand in hand. Die wisselwerking vind ik mooi. Er is ruimte voor muzikale intermezzi, ruimte om te experimenteren en verschillende stijlen komen aan bod.

Erg inspirerend vind ik de samenwerking met collega musici. Zoals de samenwerking met violiste Philippine Hugen met wie ik klassieke stukken uitvoer en met cantor en musicus Jan Marten de Vries, die de mensen op creatieve wijze weet te betrekken bij tekst en muziek. (Kernteamlid) Linda Frank komt dit muzikale team regelmatig versterken op haar dwarsfluit. Het werken met deze mensen maakt de vieringen tot een muzikaal feestje. (Daarnaast zijn er diverse optredens van gastmuzikanten zoals van de operazanger Anthony Heidweiller tijdens de Familie Kerstviering.) 

De Binnenwaai

Gebouw Solid 18
Ed Pelsterpark 2
1087 EJ  Amsterdam

Abonneer op de Nieuwsbrief