Skip to main content

Protestantse Kerk Amsterdam Oost

Er bestaat reeds een samenwerking binnen de kerken van Oost, PKAO, waaraan De Binnenwaai tegenwoordig ook actief deelneemt. De bestaande samenwerking binnen PKAO tussen de Muiderkerk en Eltheto is daarbij de afgelopen twee jaar uitgebreid met De Binnenwaai. Dit krijgt onder andere vorm in gezamenlijke vergaderingen en besluitvormen. In het kader van Koers (een initiatief van de PKA om kerken meer te laten samenwerken) werd er gezocht naar gebieden waarop samenwerking mogelijk is met behoud van de drie kerken en hun eigen diensten, dit mede gezien de geografische afstand tussen de kerken. In het kort: er zijn drie kernen die uniek zijn en een eigen invulling (en voorganger) nodig hebben. Daarnaast zijn er vele initiatieven die voor geheel Oost ontplooid worden en kunnen worden. Binnen Oost zijn er 3 speerpunten:

  • Jeugd
  • Diaconie
  • Pionieren

Verdere invulling van de samenwerking zal de komende jaren hoog op de agenda staan en wij zijn allemaal vol enthousiasme dit Koerstraject een succes te laten zijn.

  • Hits: 2803