Skip to main content

Parentshouse, hoe het verder ging!

Parentshouse fotoParentshouse 2 zal in juni haar deuren openen.

Dat heeft de Parentshousecommissie recentelijk besloten.

De commissie bestaande uit Evelien Awen, Jeroen Bedaux, Martijn van den Dobbelsteen,
Nanda Engel, Wilma Ferwerda, Alexander Noordijk en ondergetekende werd best een beetje overvallen door de ontwikkelingen, die volgden op de officiële opening door
burgemeester Van der Laan in januari jl.
Voor die opening bleek grote aandacht te bestaan bij de media en de wijze, waarop onze burgemeester later het Parentshouse in de Metro promootte, deed daar nog een schepje bovenop.
Daarnaast besteedde het intensief bekeken programma “EenVandaag” een uitvoerig item aan dit project, waarbij ook de directie van woningcorporatie "de Key" en onze stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik werden geïnterviewd.

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op.
Allereerst bleek de behoefte aan een tweede Parentshouse.
Vervolgens kwam ”de Key” met een prachtig aanbod van een huis, dat dichtbij het huidige Parentshouse is gelegen.
De commissie wilde pas na een jaar bezien of een tweede huis haalbaar was, maar dat bleek niet verantwoord. Toen ook de financiële kant van het verhaal in orde kon worden gemaakt, bleek de opening van Parentshouse 2 wellicht toch eerder mogelijk.
In de komende weken zal het contract met de Key gesloten worden en kan het huis worden ingericht. Gesprekken met de drie nieuwe kandidaat-bewoners zijn reeds gaande en zoals het zich laat aanzien zal Parentshouse 2 in juni haar eerste bewoner konden opnemen.
En daarmee is dan een einde gekomen aan hectische tijd, waarin veel water door de Rijn moest stromen alvorens tot dit resultaat te komen.

Lees meer: Parentshouse, hoe het verder ging!

  • Hits: 4018

Officiële ingebruikname Parentshouse

ParentshouseDe officiële ingebruikname van het Parentshouse zal plaats vinden op vrijdag 17 januari 2014 ’s-middags om 16.30 uur door burgemeester Eberhard van der Laan. Wij zijn natuurlijk heel blij met zijn komst, omdat het een positief signaal naar de samenleving inhoudt. In deze tijd ook op IJburg zijn er nog steeds mensen, die denken, dat gescheiden mensen op één of andere wijze het maar zelf moeten uitzoeken. Het “eigen schuld, dikke bult”-complex woekert voort.

Lees meer: Officiële ingebruikname Parentshouse

  • Hits: 4692

Het Parentshouse: een druppel, die er zijn mag

IMG 4989Het Parentshouse kende rond de zomermaanden van 2013 roerige tijden. Toch brak de zon door. De gemeente Amsterdam hield er lang de spanning in. Moesten we nu wel of niet een boete (rond 25.000 Euro) betalen vanwege de lokale wet op de woningonttrekking. Juridisch kleefden er de nodige bezwaren aan het project, waarop we een afdoend antwoord schuldig moesten blijven en de financiën bleven in de eerste fase ontoereikend. Het zijn maar een paar voorbeelden van de hobbels, die we kenden. De piepjonge stichtingscommissie verloor in haar eerste fase al drie leden, maar gelukkig traden weer twee nieuwe leden aan. En dan na heel wat gepraat, gesteggel en gedoe is het zover en in de maand juli verschijnt de eerste bewoner. Begin augustus arriveert de tweede bewoner en eind augustus komt de derde bewoner, een vrouw.

Alhoewel dat niet in de toelatingsprocedure gehanteerd werd waren we met elkaar best blij, dat het een vrouw was. Te lang werd gedacht, mede door de foutieve RTL-berichtgeving, waarin ons Parentshouse gekoppeld werd aan -en dus verward werd met het RTL-divorcehouse ( een programma, waarin welgestelde mannen een huis delen). Gelukkig staat  het Parentshouse voor mannen en vrouwen open.

Er worden vaak vragen gesteld. Ik zal er enkele noemen en beantwoorden.

Lees meer: Het Parentshouse: een druppel, die er zijn mag

  • Hits: 5158

Hobbeldebobbel op weg naar een parentshouse (op IJburg)

Als beginnend predikant zonder kerkelijke gemeente begon ik eind juni 2010 met mijn werkzaamheden. Maar waar en hoe te beginnen? 
Ik zocht contact met de plaatselijke pers en met mensen, die op dit jonge eiland ( in de eerste jaren van deze eeuw uit het IJ opgespoten ) zich hadden ingezet voor de samenleving.
 
Zo kwam ik terecht bij een nieuw initiatief, dat luisterde naar de naam “IJburg droomt”. Zo’n twintig jonge mensen, allen bezield en bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Daar beluisterde ik in het najaar van 2010 voor de eerste maal verhalen over de schrijnende situatie, waarin gescheiden partners verzeild raakten.
Men wil in die omstandigheden natuurlijk graag uitdrukking geven aan het co-ouderschap. Dat lukt echter niet vanwege de exorbitant hoge huurprijzen en het feit, dat de meeste zeer moderne huizen zich niet lenen voor dubbele bewoning.
Ik ontmoette mensen, die soms radeloos waren en zocht in het voorjaar van 2011 contact met Paul van Oosten, directeur van de Amsterdamse Diaconie.
Voor ons beide stond vast, dat de kerk hier wellicht verantwoordelijkheid op zich moest nemen en daarbij zich moest richten op de gehele samenleving
 

Lees meer: Hobbeldebobbel op weg naar een parentshouse (op IJburg)

  • Hits: 4693

Handen en Voeten van de Kerk: het Parentshouse

Voor toelichting op video over dit onderwerp: video op AT5 en Video op Dit is de dag

Ook op IJburg zien mensen hun relatie stranden. Bijna veertig procent van de mensen, die trouwen of samenwonen ziet die realiteit onder ogen. Soms zeggen mensen, dat dit op IJburg hoger is, maar dat is onzin. Het lijkt misschien zo, omdat relatief op ons eiland heel veel jonge mensen wonen. Dan kun je een verkleurde indruk krijgen, maar niets is dus minder waar.

Lees meer: Handen en Voeten van de Kerk: het Parentshouse

  • Hits: 5272