Skip to main content

Wijburg: verbinding van Christenen op IJburg

IJburg 2Een paar jaar geleden hebben we vanuit de Binnenwaai de verbinding gezocht met Christenen van andere geloofsgemeenschappen op IJburg: o.a. (Amerikaanse) baptisten, mensen uit evangelische maar ook rooms-katholieke kring. We herkennen in elkaar een innerlijke behoefte om tot verbinding en gezamenlijkheid te komen en de traditionele scheidslijnen achter ons te laten. Zo langzamerhand voelen we ons verrijkt door elkaars geloofsinhouden, vormen en tradities te leren kennen.

Met een frequentie van 4 tot 6 weken houden we geloofsavonden, waarbij verschillende vormen van Christelijke meditatie steeds meer de rode draad zijn geworden: stil worden en naar binnen keren, geleide meditatie, het Woord innemen, zingen, de verbinding met Gods Geest zoeken en de mogelijkheid om je zieleroerselen en geloofservaringen te delen.

De avonden zijn open voor iedereen die dit aanspreekt. Aanmelding en verdere informatie bij , Jerrit Vellenga () of Arni Hubbeling ().

480px-Facebook icon 2013.svg

  • Hits: 3902