Skip to main content

Toekomstplan De Binnenwaai goedgekeurd

Toekomstplan BW 2020De Binnenwaai heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van een meerjarenplan. Er staat een ambitieus plan om onze aanwezigheid op IJburg te kunnen borgen en versterken met op termijn een sluitende begroting. Dit plan is in december door de Algemene Kerkenraad van de PKA goedgekeurd. 

Er zal een (online) bijeenkomst gepland worden voor geïnteresseerden dit voorjaar om dit plan en de uitvoering samen verder te bespreken, nadat de selectieprocedure is afgerond voor de vacature die ontstaan is nu Alexander gaat vertrekken. 

Klik hier om het toekomstplan te openen.

We willen onder andere de mogelijkheden van een leefgemeenschap met eigen vierplek onderzoeken op IJburg. Vind je het leuk om hierbij mee te denken? Laat dat dan weten aan