Skip to main content

Handen en Voeten van de Kerk: het Parentshouse

Voor toelichting op video over dit onderwerp: video op AT5 en Video op Dit is de dag

Ook op IJburg zien mensen hun relatie stranden. Bijna veertig procent van de mensen, die trouwen of samenwonen ziet die realiteit onder ogen. Soms zeggen mensen, dat dit op IJburg hoger is, maar dat is onzin. Het lijkt misschien zo, omdat relatief op ons eiland heel veel jonge mensen wonen. Dan kun je een verkleurde indruk krijgen, maar niets is dus minder waar.

Probleem is alleen, dat wanneer je uit elkaar gaat het moeilijk is voor de partner, die het huis verlaat om in de buurt te blijven wonen. Los van het feit, dat de moderne woning en bewoning zich niet erg lenen om apart te wonen is er de hoge huurprijs.
Wanneer je dan ook nog graag vorm wilt geven aan co-ouderschap wordt het erg moeilijk.
Omdat we van deze problematiek op de hoogte kwamen startte de Binnenwaai een onderzoek naar de mogelijkheden en wensen.
Na ruim een jaar kwam in het voorjaar van 2012 de vaart erin en raakten betrokken partijen geïnteresseerd.

De Protestantse Kerk van Amsterdam, daartoe vertegenwoordigd door de Protestantse Diaconie van Amsterdam ging samenwerken met woningbouwcoöperatie “de Keij” en samen met de Binnenwaai bloeide er iets moois op.
In het najaar kwam alles in een stroomversnelling en stortte de media zich erop.
Misschien wel een beetje schuw geworden door alle aandacht ontstond er onrust in de buurt en dat resulteerde na gesprekken met de Keij in het besluit de woning, die we op het oog hadden terug te trekken voor het Parentshouse.

Maar de Keij verzekerde ons van haar positieve houding en gesteund door stadsdeel, politiek en heel opbouwende reacties ook van het eiland,en de buurt is inmiddels een nieuw onderkomen gevonden.
Het projectplan is geschreven en de stichting “Parentshouse” is in wording.
Een commissie van zeven personen, op één na geen lid van de Binnenwaai en voor het merendeel woonachtig op het eiland verrichten veel werk om het tot een succes te maken.
Een tijdspad is er niet, maar het Parentshouse wordt kangzamerhand een feit.
Mede dankzij uw steun en sympathie.
Want het gaat ons allen toch om een optimaal leefklimaat voor ouders en kinderen.

  • Hits: 5228