Skip to main content

Het Parentshouse: een druppel, die er zijn mag

IMG 4989Het Parentshouse kende rond de zomermaanden van 2013 roerige tijden. Toch brak de zon door. De gemeente Amsterdam hield er lang de spanning in. Moesten we nu wel of niet een boete (rond 25.000 Euro) betalen vanwege de lokale wet op de woningonttrekking. Juridisch kleefden er de nodige bezwaren aan het project, waarop we een afdoend antwoord schuldig moesten blijven en de financiën bleven in de eerste fase ontoereikend. Het zijn maar een paar voorbeelden van de hobbels, die we kenden. De piepjonge stichtingscommissie verloor in haar eerste fase al drie leden, maar gelukkig traden weer twee nieuwe leden aan. En dan na heel wat gepraat, gesteggel en gedoe is het zover en in de maand juli verschijnt de eerste bewoner. Begin augustus arriveert de tweede bewoner en eind augustus komt de derde bewoner, een vrouw.

Alhoewel dat niet in de toelatingsprocedure gehanteerd werd waren we met elkaar best blij, dat het een vrouw was. Te lang werd gedacht, mede door de foutieve RTL-berichtgeving, waarin ons Parentshouse gekoppeld werd aan -en dus verward werd met het RTL-divorcehouse ( een programma, waarin welgestelde mannen een huis delen). Gelukkig staat  het Parentshouse voor mannen en vrouwen open.

Er worden vaak vragen gesteld. Ik zal er enkele noemen en beantwoorden.

Moeten de nieuwe bewoners aan bepaalde eisen voldoen?

Ja. Ze moeten beloven niet langer dan één jaar minus één dag in het PH te verblijven. Ze moeten een derde deel van de huur met woonkosten kunnen voldoen. Ze moeten bereid zijn zich in het huis met de beide andere bewoners goed te willen verhouden.

Ze moeten één of meer kinderen hebben voor wie zij in goed overleg met hun partner één of meer dagen kunnen zorgen.

Volgens de wetgeving mogen de kinderen in het PH niet wonen maar wel als logé verblijven.

Moeten de bewoners kerkelijk meelevend of gelovig zijn?

Nee. Er is geen enkele voorwaarde op dit terrein. Iedereen komt voor hulp in aanmerking en het is ook geen factor in de toelatingsprocedure.

Hoe worden de kosten berekend?

De stichting Parentshouse op IJburg huurt een huis van de woonstichting. Huur en bijkomende kosten worden door de drie bewoners gedeeld en maandelijks betaald. De kerk is in zekere zin de huisbaas en zorgt voor fatsoenlijke woonmogelijkheden. Daar vallen bij ons dus ook onder: gordijnen, vloerbedekking, tuingereedschap, interieurzorg, waaronder inventaris voor de huiskamer, keuken, wasmachine, etc.

Wie zijn daar actief?

De begin 2013 opgerichte stichting heeft zes bestuursleden. De dominee is de voorzitter en verder hebben zitting in het bestuur een accountant, een mediaman/fotograaf, een maatschappelijk werkster, een psycholoog en een arts. Ieder heeft zijn eigen taak. We vergaderen momenteel tweemaandelijks. Er is geregeld contact met bewoners en zij weten ons te vinden, wanneer daaraan behoefte is.

Is deze hulp niet een druppel op een gloeiende plaat?

Ja, dat is het. Maar je moet ergens beginnen. Het is voor ons allen een experiment, dat twee kanten kan opgroeien. Met het toenemend aantal scheidingen in een stad, die wat woningzoekenden betreft volledig is dichtgeslibt moet er naar nieuwe oplossingen gezocht worden. Het Parentshouse is opgezet vanuit de zorg, die wij met elkaar hebben voor de kinderen, die de rekening van de vastgelopen relatie niet mogen betalen. Door het PH kunnen zij toch regelmatig hun pappa/mamma zien in hun eigen woonomgeving, hetgeen het kind in alle opzichten ten goede komt. In dat licht telt dus iedere druppel. Wanneer de druk hoger wordt ( momenteel hebben wij vijf  mensen, die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, op de wachtlijst staan) en de mogelijkheden zich aandienen zullen we zeker niet schromen een tweede en/of derde Parentshouse te openen, maar we willen het eerst een jaar aanzien.

Parenthouse

Tenslotte: De bewoners van het Parentshouse hebben het erg naar hun zin. Wie het dagblad Trouw leest kan hen ontmoeten in de courant van woensdag 23 oktober 2013 op de onderwijs/opvoedingspagina van de Verdieping. Parool, Volkskrant, en  Telegraaf berichten er reeds over en diverse omroepen maakten items. De drie bewoners hebben tezamen vier kinderen, die geregeld daar een nachtje slapen. Er heerst een fijne sfeer, terwijl iedereen toch gerust zijn eigen gang gaat. Bekroning van alle moeite is voor ons allen, dat op 17 januari a.s. burgermeester Van de Laan het Parentshouse officieel in gebruik zal stellen. Je zou kunnen zeggen, dat de kinderziektefase dan voorbij is en wat er dan volgt dat zal het leven leren.

Rob Visser

  • Hits: 5067