Skip to main content

Muziek in De Binnenwaai

De muziek in de diensten bestaat meestal uit pianobegeleiding. Er staat een goeie vleugel in De Binnenwaai die bepeeld wordt door de vaste pianiste Elena Manevska en één maal in de maand door Mariëtte Bos.

Tijdens de dienst zingen we uit 'Liedboek voor de kerken' (waarin 150 Psalmen en 491 gezangen), Iona- en Taizéliederen, Opwekkingsliederen en Lithurgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis.

Het zou fijn zijn als er vanaf januari weer een Cantorij komt. Mariëtte Bos gaat dat op zich nemen met medewerking van Anne-Marie Rosen. Het is de bedoeling dat de 'CantorIJ' eens per maand een bijdrage levert tijdens de dienst, dat betekent dat er een repetitie is in de week voorafgaand aan de zondagsviering, op maandagavond, en dat er 's ochtends voor de viering wordt gerepeteerd. Er worden nog zangers gezocht, belangstellenden kunnen zich melden!

  • Hits: 1880